Na sedenie sa môžete objednať e-mailom alebo telefonicky. V úvodnom stretnutí si upresníme s čím prichádzate a dohodneme si možnosti spolupráce.

Obvykle sa jedná o dve sedenia týždenne, ktoré prebiehajú 50 minút a platia sa na mieste čiastkou 1000 korún pokiaľ sa nedohodneme inak.

Sedenia nie sú hradené zdravotným poistením, nie je potrebná žiadanka od lekára. Všetky informácie, ktoré si zdelíme sú dôverné, nevedie sa žiadna zdravotná dokumentácia.

Absenciu na sedení je nutné nahlásiť aspoň 1 deň pred dohodnutým termínom, v opačnom prípade sa hradí celá čiastka za neuskutočnené sedenie.