Na sedenie sa môžete objednať e-mailom alebo telefonicky. V úvodnom stretnutí si upresníme čo Vás privádza a naplánujeme možnosti spolupráce.

Obvykle sa jedná o dve sedenia týždenne, ktoré prebiehajú 50 minút a hradia sa hotovosťou. Cena jedného sedenia je 1500 korún.

Sedenia nie sú hradené zdravotným poistením, nie je potrebná žiadanka od lekára. Všetky zdelené informácie sú dôverné, nevedie sa žiadna zdravotná dokumentácia, nejedná sa o zdravotnícke zariadenie.

Absencia na sedení sa oznamuje aspoň 1 deň pred dohodnutým termínom, inak sa hradí plná cena sedenia.