Na sedenie sa môžete objednať e-mailom alebo telefonicky. V úvodnom stretnutí si upresníme čo Vás privádza a naplánujeme možnosti spolupráce.

Obvykle sa jedná o dve sedenia týždenne, ktoré prebiehajú 50 minút a platia sa na mieste hotovosťou alebo kartou. Cena za jedno sedenie je 1000 korún.

Sedenia nie sú hradené zdravotným poistením, nie je potrebná žiadanka od lekára. Všetky zdelené informácie sú dôverné, nevedie sa žiadna zdravotná dokumentácia.

Absenciu na sedení je nutné nahlásiť aspoň 1 deň pred dohodnutým termínom, v opačnom prípade sa hradí celá čiastka za neuskutočnené sedenie.