Som psychológ a certifikovaný Jungovský analytik. Absolvoval som výcvik v Jungovskej analýze v Českej spoločnosti pre analytickú psychológiu a analytický výcvik v medzinárodnej spoločnosti International Association for Analytical Psychology. Na Inštitúte C.G. Junga v Los Angeles som absolvoval certifikovaný program Jungian studies for clinician. V Českej spoločnosti pre analytickú psychológiu a v Českom inštitúte pre analytickú psychológiu pôsobím ako výcvikový analytik. V analytickej psychológií sa vzdelávam aj naďalej.

Terapiu praktikujem od roku 2011. Klinické skúsenosti som získal v terapeutickej komunite špecializovanej na liečbu schizofrénie, v psychiatrickej nemocnici v Horních Beřkovicích, Psychoterapeutickom sanatóriu Ondřejov a následne v ambulancií Polikliniky Zelený pruh a v TH klinike.

Okrem súkromnej praxe sa venujem prednáškovej činnosti v oblasti terapeutického vzťahu a etiky. Na katedre Psychológie Karlovej Univerzity prednášam predmet aplikovaná Jungovská psychoanalýza. Som tiež veľmi vďačný za možnosť byť členom etickej komisie Českomoravskej psychologickej spoločnosti.