Som psychológ a poskytujem individuálnu terapiu vedenú analytickým spôsobom. Absolvoval som výcvik v Jungovskej analýze v Českej spoločnosti pre analytickú psychológiu a Jungovskú psychoterapiu a certifikovaný program Jungian studies for clinician na inštitúte C.G. Junga v Los Angeles. Naďalej sa vzdelávam v medzinárodnej spoločnosti International Association for Analytical Psychology.

Terapiu praktikujem od roku 2011. Klinické skúsenosti som získal v terapeutickej komunite špecializovanej na liečbu schizofrénie, v psychiatrickej nemocnici v Horních Beřkovicích, Psychoterapeutickom sanatóriu Ondřejov a následne v ambulancií Polikliniky Zelený pruh a v TH klinike.

Okrem súkromnej praxe sa venujem aj prednáškovej a publikačnej činnosti.